Jord-, græs-, og gravearbejde

Vi tilbyder bl.a. følgende ydelser:

  • Afgravning og bortskaffelse af jord
  • Udgravning for, og etablering af grus bærelag
  • Etablering af dræn, faskiner og brønde
  • Grubning og fræsning, med bl.a. “Stennedlægningsfræser”.
  • Græssåning og udlægning af rullegræs
  • Vertikalskæring/luftning, samt topdressing af plæner
  • Jordforbedring i bede/beplantninger og på plæner
  • Udgravning for belægninger, fundamenter, havebassiner og pools m.v.