Træ og hegn

Vi elsker at arbejde med træ, og tilbyder alle former for udendørs træarbejde, bl.a. hegn, låger, træterrasser, trapper, højbede og pergolaer.

Havehegn m.v

Vi udfører mange forskellige typer hegn, bl.a. raftehegn, med og uden bark, brædde- og modulhegn, samt bambus- og pilehegn. Vi har en temmelig stor egenproduktion af pil, og stor erfaring med pilehegn, og tilbyder mange løsninger i denne genre.
I vores udstillingshave, i Holme-Olstrup, kan man se mange eksempler på pilehegn, og andre hegns- og trækonstruktioner.

Landbrugs- og skovhegn.

Vi tilbyder endvidere opsætning af hegn til jordbrugere, bl.a. heste- og kreaturhegn til folde og ridebaner, vildthegn til beplantninger og plantager m.v.
Vi har flere special-maskiner til disse opgaver, og tilbyder rådgivning omkring udformning og materiale valg.